Image
27/6/2021

Üyelik Çeşitleri ve Koşulları

KURUMSAL veya BİREYSEL olmak üzere iki ayrı kategoride KOTEDER üyesi olabilirsiniz.

I. KURUMSAL ÜYELİK için: 

a) Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren ortaklıklar ile pay senedi veya pay senedi dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden veya ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunan ortaklıklar,

b) İhraç ettiği sermaye piyasası araçları Türkiye’de kurulu Borsalarda Kote olan ortaklıklar,

c) Çoğunluk payları yukarıda yer alan ortaklıkların bağlı olduğu sermaye grubuna ait olan ortaklıklar,

tarafından kendilerini temsile yetkili kişi veya kurullarınca alınacak karar ile ekte yer alan “Kurumsal Üyelik Başvuru Formu” nun doldurulup, formda belirtilen belgelerin eklenerek yazılı şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun KOTEDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

II. BİREYSEL ÜYELİK için: 

Kurumsal üye olabilme koşullarını taşıyan ortaklıklarda;

a) Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri,

b) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşlerden Sorumlu Müdür olarak görev yapanlar,

c) Yönetimde Söz Sahibi olanlar ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yetkilileri,

“Bireysel Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup, formda belirtilen belgeleri ekleyerek yazılı şekilde başvuruda bulunabilirler. Üyelik için başvurunun KOTEDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.